Referens > Funktioner > Funktioner (efter kategori)
 
Funktioner (efter kategori)
Containerfunktioner
Base64Decode
Base64Encode
Base64EncodeRFC
CryptAuthCode
CryptDecrypt
CryptDecryptBase64
CryptDigest
CryptEncrypt
CryptEncryptBase64
GetContainerAttribute
GetHeight
GetThumbnail
GetWidth
HexDecode
HexEncode
TextDecode
TextEncode
VerifyContainer
Datumfunktioner
Date
Day
DayName
DayNameJ
DayOfWeek
DayOfYear
Month
MonthName
MonthNameJ
WeekOfYear
WeekOfYearFiscal
Year
YearName
Designfunktioner
DatabaseNames
FieldBounds
FieldComment
FieldIDs
FieldNames
FieldRepetitions
FieldStyle
FieldType
GetNextSerialValue
LayoutIDs
LayoutNames
LayoutObjectNames
RelationInfo
ScriptIDs
ScriptNames
TableIDs
TableNames
ValueListIDs
ValueListItems
ValueListNames
WindowNames
Ekonomiska funktioner
FV
NPV
PMT
PV
Funktioner för grupperad statistik
GetSummary
Funktioner för repeterade fält
Extend
GetRepetition
Last
Funktioner för textformatering
RGB
TextColor
TextColorRemove
TextFont
TextFontRemove
TextFormatRemove
TextSize
TextSizeRemove
TextStyleAdd
TextStyleRemove
Get-funktioner
Get ( AktivMarkeringStart )
Get ( AktivMarkeringStorlek )
Get ( AktivModifieringstangent )
Get ( AktivtFältinnehåll )
Get ( AktivtFältnamn )
Get ( AktivtFältTabellnamn )
Get ( AktivtLayoutObjektnamn )
Get ( AktivtPortalradnummer )
Get ( AktivtRepetitionsnummer )
Get ( AktuellBehörighetsuppsättning )
Get ( AktuelltDatum )
Get ( AktuellTid )
Get ( AktuellTidsstämpel )
Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )
Get ( AktuellUtökadBehörighet )
Get ( AnslutningsAttribut )
Get ( AnslutningsStatus )
Get ( AntalAnvändare )
Get ( AntalPoständringar )
Get ( AntalSökningar )
Get ( AntalÖppnaPoster )
Get ( Användarnamn )
Get ( AnvändSysteminställningarStatus )
Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
Get ( BeständigtID )
Get ( Databassökväg )
Get ( Dokumentsökväg )
Get ( Dokumentsökvägslista )
Get ( EgenMenyuppsättningsnamn )
Get ( Enhet )
Get ( Felhanteringsläge )
Get ( FileMakersökväg )
Get ( Filnamn )
Get ( Filstorlek )
Get ( Fleranvändarstatus )
Get ( Fönsterbredd )
Get ( Fönsterhöjd )
Get ( FönsterinnehållBredd )
Get ( FönsterinnehållHöjd )
Get ( Fönsterläge )
Get ( Fönsternamn )
Get ( FönsterOrientering )
Get ( FönsterSkrivbordsbredd )
Get ( FönsterSkrivbordshöjd )
Get ( FönsterÖverkant )
Get ( Fönsterstil )
Get ( FönsterSynlighet )
Get ( FönsterVänsterkant )
Get ( Fönsterzoomnivå )
Get ( HittadePoster )
Get ( Högkontrastfärg )
Get ( Högkontrastläge )
Get ( InstalleradeFMPlugin )
Get ( Inställningssökväg )
Get ( KontoBehörighetsuppsättning )
Get ( KontoGruppnamn )
Get ( Kontonamn )
Get ( KontoUtökadBehörighet )
Get ( KrypteringsLäge )
Get ( Layoutantal )
Get ( Layoutbehörighet )
Get ( Layoutnamn )
Get ( Layoutnummer )
Get ( LayoutTabellnamn )
Get ( Layoutvisningsläge )
Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )
Get ( MenyradLäge )
Get ( Nätverksprotokoll )
Get ( NätverksTyp )
Get ( PektangentbordLäge )
Get ( Postbehörighet )
Get ( PostID )
Get ( Postnummer )
Get ( Programarkitektur )
Get ( Programversion )
Get ( ScriptAnimeringsLäge )
Get ( Scriptnamn )
Get ( Scriptparameter )
Get ( Scriptresultat )
Get ( SenasteExternaFelDetalj )
Get ( SenasteFel )
Get ( SenasteMeddelandeval )
Get ( Sidnummer )
Get ( Skrivarnamn )
Get ( Skrivbordssökväg )
Get ( Skärmbitdjup )
Get ( Skärmbredd )
Get ( Skärmhöjd )
Get ( Skärmskalningsfaktor )
Get ( Snabbsökningstext )
Get ( Sorteringsläge )
Get ( Språkinställning )
Get ( Statusområdesläge )
Get ( Systemenhet )
Get ( SystemIPadress )
Get ( SystemNICadress )
Get ( Systemplattform )
Get ( Systemspråk )
Get ( Systemversion )
Get ( SökpostUteslutstatus )
Get ( TemporärSökväg )
Get ( Textlinjalvisning )
Get ( TidsstämpelAktuellVärd )
Get ( TillåtAvbrottStatus )
Get ( TotaltAntalPoster )
Get ( TriggerAktuellPanel )
Get ( TriggerExternHändelse )
Get ( TriggerGesterInfo )
Get ( TriggerMålPanel )
Get ( TriggerModifieringsTangent )
Get ( TriggerTangenttryckning )
Get ( UUID )
Get ( VärdIPadress )
Get ( Värdnamn )
Get ( Värdprogramversion )
Get ( ZonövervakningsHändelser )
Get ( ÄndradeFält )
Get ( ÖppenPoststatus )
Logiska funktioner
Case
Choose
Evaluate
EvaluationError
ExecuteSQL
GetAsBoolean
GetAVPlayerAttribute
GetField
GetFieldName
GetLayoutObjectAttribute
GetNthRecord
If
IsEmpty
IsValid
IsValidExpression
Let
Lookup
LookupNext
Self
Mobila funktioner
Location
LocationValues
RangeBeacons
Numeriska funktioner
Abs
Ceiling
Combination
Div
Exp
Factorial
Floor
Int
Lg
Ln
Log
Mod
Random
Round
SetPrecision
Sign
Sqrt
Truncate
Statistikfunktioner
Average
Count
List
Max
Min
StDev
StDevP
Sum
Variance
VarianceP
Textfunktioner
Char
Code
Exact
Filter
FilterValues
Furigana
GetAsCSS
GetAsDate
GetAsNumber
GetAsSVG
GetAsText
GetAsTime
GetAsTimestamp
GetAsURLEncoded
GetValue
Hiragana
JSONDeleteElement
JSONFormatElements
JSONGetElement
JSONListKeys
JSONListValues
JSONSetElement
KanaHankaku
KanaZenkaku
KanjiNumeral
Katakana
Left
LeftValues
LeftWords
Length
Lower
Middle
MiddleValues
MiddleWords
NumToJText
PatternCount
Position
Proper
Quote
Replace
Right
RightValues
RightWords
RomanHankaku
RomanZenkaku
SerialIncrement
SortValues
Substitute
Trim
TrimAll
UniqueValues
Upper
ValueCount
WordCount
Tidsfunktioner
Hour
Minute
Seconds
Time
Tidsstämpelfunktioner
Timestamp
Trigonometric functions
Acos
Asin
Atan
Cos
Degrees
Pi
Radians
Sin
Tan