Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Round
 
Round
Användning 
Returnerar ett tal avrundat till det angivna värdet för precision (antal decimaler).
Format 
Round (tal ; precision)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
precision – ett numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck för antalet decimaler
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om du avrundar till ett negativt antal decimaler utelämnas alla decimaler och talet avrundas till närmaste tiotal, hundratal osv. Funktionen Round avrundar alltid uppåt vid 0,5.
Exempel 
Round (123,456 ; 2) returnerar 123,46.
Round (14,5 ; 0) returnerar 15.
Round (14,5 ; 2) returnerar 14,5.
Round (29343,98 ; -3) returnerar 29000.
Round (123,456 ; -1) returnerar 120.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler