Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > PV
 
PV
Användning 
Returnerar det aktuella värdet (PV) av en serie lika stora betalningar gjorda med jämna intervall och med en fast räntesats.
Format 
PV (betalning ; räntesats ; perioder)
Parametrar 
betalning – belopp som ska betalas varje period. Skriv ett negativt tal för betalning du gör och ett positivt tal för betalningar du tar emot.
räntesats – räntesats för varje period.
perioder – antal perioder (intervall mellan betalningar).
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna PV.
Ekvation
Kommentar 
När räntesats är 0, returnerar denna funktion resultatet av betalning * perioder.
Exempel 
Din kusin lånar 2 000 kr av dig och erbjuder sig att betala tillbaka 500 kr om året under fem år, vilket blir totalt 2 500 kr efter fem år. Om inflationen är 5 procent årligen gör du på följande sätt om du vill ta reda på hur mycket de betalningarna är värda med hjälp av funktionen PV.
PV (500 ; .05 ; 5) returnerar 2164.73833531....
Om du vill att det returnerade värdet ska innehålla 2 decimaler omger du formeln med funktionen Round: Round (Aktuell formel ; 2).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler