Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONGetElement
 
JSONGetElement
Användning 
Frågar JSON-data om ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Format 
JSONGetElement(json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg)
Parametrar 
json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.
nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Kommentar 
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
JSONGetElement ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "b") returnerar 22.
Exempel 2 
JSONGetElement ("[ 10, 20, 30]" ; 1) returnerar 20.
Exempel 3 
Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdet för "namn"-objektet för det andra "produkt"-objektet i matrisen.
JSONGetElement ($$JSON ; "bageri.produkt[1]namn") returnerar Chokladkaka.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Arbeta med JSON-funktionerna