Referens > Funktioner > Funktioner för repeterade fält
 
Funktioner för repeterade fält
Funktioner för repeterade fält utför beräkningar på repeterade fält.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Möjliggör för ett värde i ett icke-repeterat fält att användas i varje repetition av ett repeterat fält.
Innehållet i det repeterade fältet som anges av ett tal.
Det senaste giltiga, icke-tomma värdet i ett fält.
Relaterade avsnitt 
Funktionen Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
Om funktioner
Om formler