Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( PektangentbordLäge )
 
Get ( PektangentbordLäge )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om pektangentbordet är inställt på att visas automatiskt vid behov. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (PektangentbordLäge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
I FileMaker Go och Windows returnerar den här funktionen följande:
1 om pektangentbordet är aktiverat
0 om pektangentbordet är inaktiverat
I Windows 7, macOS, FileMaker WebDirect, script på serversidan samt Anpassad webbpublicering stöds inte den här funktionen och den returnerar då 0.
Kommentar 
I FileMaker Go anger det värde som returneras av denna funktion inte statusen för pektangentbordet om det aktiva fältet är en dold redigeringsruta, eftersom FileMaker Go alltid visar pektangentbordet för en dold redigeringsruta.
Exempel 1 
Kontrollerar pektangentbordets aktuella inställning och inaktiverar pektangentbordet om det är aktiverat.
If [ Get (PektangentbordLäge) = 1]
Aktivera pektangentbord [Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Aktivera pektangentbord
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner