Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > StDev
 
StDev
Användning 
Returnerar standardavvikelsen för urvalet som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Format 
StDev (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell 1::fält A, tabell 2::fält B,...). Du kan ange en annan tabell för varje fält (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Ekvation
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen StDev först standardavvikelsen i det första repetitionsfältet, därefter standardavvikelsen i det andra repetitionsfältet och så vidare.
Exempel 
En portal visar de relaterade värdena 5, 6, 7 och 8 i fältet Resultat. StDev (tabell::Resultat) returnerar 1.29099444....
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller fyra repetitioner med värdena 6, 0, 4 och 4.
Fält4 innehåller en repetition med värdet 3.
StDev (Fält4) leder till ett fel, eftersom standardavvikelsen för ett enda tal inte kan definieras.
StDev (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 2,64575131..., 3,05505046..., 2,12132034..., 2,82842712... för ett repeterat fält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler