Referens > Funktioner > Textfunktioner > Exact
 
Exact
Användning 
Returnerar 1 (sant) om innehållet i två olika fält matchar, annars returneras 0 (falskt).
Format 
Exact (text ; jämförelsetext)
Parametrar 
text – ett textuttryck, ett textfält eller ett containerfält.
jämförelsetext – ett textuttryck, ett textfält eller ett containerfält.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
För att texten ska överensstämma fullständigt måste användningen av versaler och gemener vara densamma. För containerfält måste informationen vara lagrad på samma sätt (antingen inbäddad eller lagrad med referens).
Kommentar 
Vid jämförelsen beaktas inte textattribut, som typsnitt, stil eller teckenstorlek.
Om användningen av versaler och gemener inte har någon betydelse kan du använda funktionen Lower eller funktionen Upper på båda parametrarna för att bearbeta informationen innan du kontrollerar om det finns en exakt överensstämmelse.
Exempel 
Exact ("Mattsson" ; "Mattsson") returnerar 1 (Sant).
Exact ("Mattsson" ; "MATTSSON") returnerar 0 (Falskt).
Exact (Upper ("Mattsson") ; Upper ("MATTSSON")) returnerar 1 (Sant).
Exact ("Johan" ; "Johan") returnerar 0 (Falskt).
Exact (Fakturera ; Leverera) returnerar 1 (Sant) när värdet i Fakturera är detsamma som värdet i Leverera.
Exact (Mottagare ; Upper (Mottagare)) returnerar 1 (Sant) när Mottagare innehåller JOHANSSON.
Exact (Land ; "Spanien") returnerar 1 (Sant) när fältet Land innehåller Spanien.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler