Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellTid )
 
Get ( AktuellTid )
Användning 
Returnerar aktuellt klockslag (till närmaste sekunden) enligt systemklockan.
Format 
Get (AktuellTid)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
tid
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Formatet på det returnerade värdet avgörs av operativsystemets inställningar.
Kommentar 
Om formatet för det här scriptstegets beräkningsresultat är inställt på heltal, returneras det totala antalet sekunder som har passerat sedan den aktuella dagen startade.
I klient-/servermiljöer och serverlösa nätverk utvärderar Get (AktuellTidsstämpel) statusen för klientdatorn som kör scriptet (inte värddatorn).
Exempel 
Returnerar 11:30:00 när funktionsresultatet är i textformat och systemklockan visar 11:30:00. Exempelscript finns i scriptsteget Installera OnTimer-script.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler