Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Sign
 
Sign
Användning 
Returnerar -1 när ett tal är negativt, 0 när det är noll och 1 när det är positivt.
Format 
Sign (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Sign (15,12) returnerar 1.
Sign (–175) returnerar –1.
Sign (Saldo) returnerar 0 om Saldo är ett numeriskt fält som innehåller 0.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler