Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Kontonamn )
 
Get ( Kontonamn )
Användning 
Returnerar det verifierade kontonamnet som används av filens aktuella användare.
Format 
Get (Kontonamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen för FileMaker-verifiering. Om en användare använder standardadministrationskontot returnerar Get (Kontonamn) Admin. Om en användare använder FileMaker Pro-gästkontot returneras [Guest].
När ett konto autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör med gruppidentifieringsuppgifter returnerar Get (Kontonamn) namnet på det verifierade kontot som används av den aktuella användaren av databasfilen, inte gruppen som användaren tillhör (gruppnamnet visas i listan Konto när du definierar konton och behörighet i FileMaker Pro). Om en användare tillhör flera grupper (konton) avgörs användarens behörighet av det första gruppnamnet som visas när du väljer Visa i verifieringsordning medan du definierar konton och behörighet för den användaren.
Kommentar 
Get (Kontonamn) returnerar kontonamnet så som det angavs av användaren. När en användare loggar in är kontonamnet inte skiftlägeskänsligt, så resultatet från Get (Kontonamn) kanske inte är identiskt med kontonamnet som visas i dialogrutan Hantera säkerhet.
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 1 
Returnerar Marknadsföring om kontot som användes för att logga in i databasfilen heter Marknadsföring.
Exempel 2 
Om en användare anger MARKETING när denne loggar in på Marketing-kontot, returnerar Get (Kontonamn) MARKETING.
Relaterade avsnitt 
Skydda databaser
Skapa konton som verifieras via en extern server
Funktionen Get ( Användarnamn )
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler