Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Sorteringsläge )
 
Get ( Sorteringsläge )
Användning 
Returnerar ett logiskt värde som motsvarar den aktuella sorteringsstatusen.
Format 
Get (Sorteringsläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 om posterna i den aktiva tabellen inte är sorterade
1 om posterna i den aktiva tabellen är sorterade
2 om posterna i den aktiva tabellen är delvis sorterade (halvsorterade)
Varje fönster har ett eget sorteringsläge.
Kommentar 
När poster importeras från en annan fil till ett tidigare sökresultat och en sorterad uppsättning, kan posterna finnas i ett halvsorterat tillstånd. Om du vill inkludera de importerade posterna, sorterar du efter import
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 1 om posterna i den aktiva tabellen är sorterade.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler