Referens > Funktioner > Textfunktioner > Left
 
Left
Användning 
Returnerar antal tecken som anges av antal tecken i text räknat från vänster.
Format 
Left (text ; antal tecken)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Left ("Tillverkning" ; 4) returnerar Till.
Left (Namn ; Position (Namn ; " " ; 1 ; 1)) returnerar Stefan om fältet Namn innehåller Stefan Lang.
Left (Postnr ; 3) & Upper (Left (Efternamn ; 4)) returnerar 481JOHN när fältet Postnr innehåller 48187 och Efternamn innehåller Johnsson.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler