Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Ceiling
 
Ceiling
Användning 
Returnerar ett tal som avrundas uppåt till nästa heltal.
Format 
Ceiling (tal)
Parametrar 
tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Exempel 
Ceiling (1,25) returnerar 2.
Ceiling (-1,25) returnerar -1.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler