Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )
 
Get ( LägeFörTillåtFormateringslist )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om formateringslisten tillåts visas. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (LägeFörTillåtFormateringslist)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Scriptsteget Tillåt formateringslisten anger läge för formateringslisten.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 0 returneras.
Exempel 
Returnerar 1 om formateringslisten får vara synlig.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler