Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Dokumentsökvägslista )
 
Get ( Dokumentsökvägslista )
Användning 
Returnerar en lista över alla filer och mappar i dokumentmappen vilka returneras av funktionen Get (Dokumentsökväg).
Format 
Get (Dokumentsökvägslista)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Varje namn på sökväg i dokumentmappen visas separat i listan avgränsade av en radbrytning. Filer och mappar namnges enligt namnkonventionerna i FileMaker Pro.
Använd Get (Dokumentsökvägslista) tillsammans med scriptsteget Importera poster och scriptsteget Exportera poster när du vill avgöra om en fil finns i dokumentmappen innan du använder scriptsteget Öppna fil för att öppna filen. Get (Dokumentsökvägslista) ser till att flera scripts säkert kan läsas från och skrivas till samma FileMaker Pro-databas.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
FileMaker Server, returnerar följande sökvägar:
I Windows:
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt
I macOS:
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/lastmonthsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/forecastsales.xlsx
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap001.txt
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/SAP/sap002.txt
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Exempelscript finns i scriptsteget Exportera poster.
Relaterade avsnitt 
Om formler
Om funktioner
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Get ( Dokumentsökväg )