Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > StDevP
 
StDevP
Användning 
Returnerar standardavvikelsen för en population som representeras av en serie icke-tomma värden i ett fält.
Format 
StDevP (fält {; fält... })
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Ekvation
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen StDevP först standardavvikelsen för en population i det första repetitionsfältet, därefter standardavvikelsen för en population i det andra repetitionsfältet och så vidare.
Exempel 
En portal visar de relaterade värdena 5, 6, 7 och 8 i fältet Resultat. StDevP (tabell::Resultat) returnerar 1,11803398....
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller fyra repetitioner med värdena 6, 0, 4 och 4.
Fält4 innehåller en repetition med värdet 3.
StDevP (Fält4) leder till ett fel, eftersom populationsstandardavvikelsen för ett enda tal inte kan definieras.
StDevP (Fält2) returnerar 1,11803398... för ett icke-repeterat fält.
StDevP (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 2,16024689..., 2,49443825..., 1,5, 2 för repeterade fält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler