Referens > Funktioner > Containerfunktioner
 
Containerfunktioner
Med containerfunktioner beräknas, bearbetas och rapporteras data i containerfält.
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i Base64-formatet.
Data som text i Base64-formatet.
Data som text i det angivna Base64-formatet.
En binär HMAC (autentiseringskod med låst hashmeddelande) via den angivna kryptografiska hashalgoritmen.
Dekrypterad text eller containerdata från krypterade containerdata och en nyckel.
Dekrypterad text eller containerdata från krypterad, Base64-kodad text och en nyckel.
Ett binärt hashvärde som genererats av den angivna kryptografiska hashalgoritmen.
Krypterade containerdata från text eller containerdata och en nyckel.
Krypterad, Base64-kodad text från text eller containerdata och en nyckel.
Filens metadata för det angivna containerfältet.
Höjden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.
En miniatyrbild av innehållet i ett containerfält efter angiven höjd och bredd.
Bredden på innehållet mätt i pixlar i ett containerfält som innehåller bilder.
Antingen containerinnehåll eller textinnehåll från text som kodats i hexadecimalt format.
Data som text i hexadecimalt format.
Text som avkodats från containerdata med hjälp av den angivna teckenkodningen.
En textfil som containerdata från text med hjälp av den angivna teckenkodningen och radbrytningar.
0 (falskt) om containerdata ändrades eller raderades utanför FileMaker; annars returneras 1 (sant).
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler