Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skrivarnamn )
 
Get ( Skrivarnamn )
Användning 
Returnerar text som identifierar namnet på standardskrivaren.
Format 
Get (Skrivarnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
I Windows returneras en sträng med de här posterna, avgränsade med kommatecken:
Skrivarens namn
Drivrutinens namn
Skrivarportens namn
I macOS returneras en sträng med de här posterna, avgränsade med ordet :
skrivarens könamn (om detta är tillgängligt)
Skrivarens IP-adress
Om en del av den här informationen inte är tillgänglig visas <Okänd> i resultatet (utom för könamnet i macOS).
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar HP LaserJet P4015, winspool, Ne03 i Windows.
Returnerar 24.109.265.43 i macOS.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler