Referens > Funktioner > Textfunktioner > Substitute
 
Substitute
Användning 
Returnerar en textsträng med alla förekomster av searchString i angiven text ersatta med replaceString.
Format 
Substitute (text ; searchString ; replaceString)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
searchString – söktext, ett textuttryck eller ett textfält.
replaceString – ersättningstext, ett textuttryck eller ett textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen gör skillnad mellan gemener och versaler. Jämför detta med funktionen Replace.
Du kan utföra flera ersättningar genom att omge varje par av parametrarna searchString och replaceString med hakparenteser [ ] och avgränsa dem med semikolon. Ersättningar utförs i den ordning du anger, så en ersättning kan ändras av ytterligare ersättningar. FileMaker har stöd för upp till 999 kapslade substitute-villkor. Till exempel:
Substitute(text ; [sök1 ; ersätt1] ; [sök2 ; ersätt2] ; ... [sökN ; ersättN])
Exempel 
Substitute (Beskrivning ; "WYSIWYG." ; "What you see is what you get." ) ersätter alla förekomster av initialförkortningen "WYSIWYG." i fältet Beskrivning med frasen What you see is what you get.
Substitute (text ; ["a" ; "A"] ; ["b" ; "B"]) ersätter alla gemena a och b med A respektive B.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler