Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivModifieringstangent )
 
Get ( AktivModifieringstangent )
Användning 
Returnerar ett nummer för modifieringstangenterna som trycks ner.
Format 
Get (AktivModifieringstangent)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Talet beräknas genom summering av de tal som motsvarar varje modifieringstangent (t.ex. Ctrl+Skift) som användaren trycker på. Tangenterna har följande värden:
Skift = 1
Caps Lock = 2
Ctrl (Windows) och kontrolltangenten (macOS) = 4
Alt (Windows) och Alt-tangenten (macOS) = 8
Kommando (macOS) = 16
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och 0 returneras.
Exempel 
Returnerar 9 om Skift+Alt trycks ned på en dator med Windows.
Du kan använda den här funktionen i ett script som innehåller ett scriptsteg för en anpassad dialogruta (med knapparna OK och Avbryt) för att utföra en specialåtgärd om användaren trycker på Alt-tangenten medan han eller hon klickar på OK.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält