Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Statusområdesläge )
 
Get ( Statusområdesläge )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar det aktuella läget för statusverktygsfältet.
Format 
Get (Statusområdesläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 (noll) om statusverktygsfältet är dolt
1 om statusverktygsfältet är synligt
2 om statusverktygsfältet är synligt och låst
3 om statusverktygsfältet är dolt och låst
Om flera fönster är öppna i den aktiva filen returneras bara ett resultat för det aktiva fönstret.
Exempel 
Returnerar 1 när aktuellt statusverktygsfält är synligt.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler