Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Värdnamn )
 
Get ( Värdnamn )
Användning 
Returnerar det registrerade namnet för datorn som är värd för filen.
Format 
Get (Värdnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
På datorn som är värd för filen visas det aktuella registrerade datornamnet i Kontrollpanelen (Windows) eller systeminställningarna (macOS).
Kommentar 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar Fredrik Jolin om Fredrik Jolin är det registrerade namnet på värddatorn som används.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler