Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsText
 
GetAsText
Användning 
Returnerar data som fälttypen text.
Format 
GetAsText (data)
Parametrar 
data – ett numeriskt, uttryck, datumuttryck, tidsuttryck eller tidsstämpeluttryck eller ett fält som innehåller ett tal, ett datum, ett klockslag, en tidsstämpel eller en container
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd med formler som innefattar text eller textfunktioner. data kan vara någon av datatyperna numeriskt, datum, tid, tidsstämpel eller container.
För ett containerfält returnerar GetAsText extern sökvägsinformation, text (när containern innehåller text som inte kan tolkas som en giltig sökväg) eller ett frågetecken (?) om containerinformationen är inbäddad i databasen. För externt lagrade containerdata returneras data i det format som visas i följande exempel:
GetAsText (Container)returnerar
fjärr:katt.jpg
storlek:320,240
JPEG:Bilder/Djur/katt.jpg
Exempel 
GetAsText(45) returnerar 45.
"Du är " & GetAsText (FörseningDagar) & " dagar försenad." returnerar Du är 3 dagar försenad. när värdet för FörseningDagar är 3.
"RÅ" & GetAsText(Räkenskapsår) returnerar RÅ98 om det numeriska fältet Räkenskapsår innehåller 98.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler