Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalSökningar )
 
Get ( AntalSökningar )
Användning 
Returnerar det totala antalet sökposter som är definierade för den aktuella tabellen.
Format 
Get (AntalSökningar)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om flera fönster är öppna i den aktuella filen returneras resultaten endast för förgrundsfönstret i filen som beräkningen är definierad för.
Exempel 
Returnerar 5 om fem sökposter är definierade för den aktuella tabellen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler