Referens > Funktioner > Logiska funktioner > GetNthRecord
 
GetNthRecord
Användning 
Returnerar innehållet i fält från det angivna postnumret.
Format 
GetNthRecord (fält ; postnummer)
Parametrar 
fält – ett relaterat fält eller repeterat fält eller ett uttryck som returnerar ett fält eller ett repeterad fält.
postnummer – numret på den post som du vill ha data ifrån
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Resultatet av GetNthRecord () kommer inte att uppdateras när posten som GetNthRecord () refererar till är en annan post än den där beräkningen håller på att utvärderas.
GetNthRecord från aktuell tabell returnerar den nionde posten i sökresultatet enligt sorteringen av aktuell tabell.
GetNthRecord för en relaterad tabell returnerar den n:te posten i den relaterade uppsättningen (relativt till aktuell post), baserat på relationens sorteringsordning.
Exempel 
GetNthRecord (Förnamn ; 2) returnerar innehållet i fältet Förnamn för post 2 i den aktuella tabellen.
GetNthRecord (Förnamn ; Get (Postnummer) + 1) returnerar innehållet I fältet Förnamn för nästa post i den aktuella tabellen.
GetNthRecord (Kontakter::Förnamn ; 2) returnerar innehållet i fältet Förnamn för post 2 i tabellen Kontakter.
GetNthRecord (Kontakter::Har repetitioner[2] ; 2) returnerar innehållet i den andra repetitionen av fältet Har repetitioner för post 2 i tabellen Kontakter.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Sortera poster