Referens > Funktioner > Textfunktioner > Replace
 
Replace
Användning 
Ersätter en serie tecken i angiven text med ersättningstext.
Format 
Replace (text ; start ; antal tecken ; ersättningstext)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
start – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar startpositionen i text
antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar antalet tecken som ska tas bort från texten
ersättningstext – valfritt textuttryck eller fält som innehåller texten som ska ersätta den ursprungliga strängen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Teckenersättningen i text börjar vid teckenpositionen start och fortsätter med det antal tecken som anges av antal tecken. Jämför detta med funktionen Substitute.
Exempel 
Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "X") returnerar 1234X67.
Replace ("1234567" ; 5 ; 1 ; "XX") returnerar 1234XX67.
Replace ("1234567" ; 5 ; 2 ; "X") returnerar 1234X7.
Replace ("Vilhelm" ; 3 ; 4 ; "MIN TEXT") returnerar ViMIN TEXTm.
Replace (Telefonnummer ; 1 ; 3 ; "415") returnerar 415-555-9054, om telefonnummerfältet innehåller 408-555-9054.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler