Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Average
 
Average
Användning 
Returnerar medelvärdet för alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.
Format 
Average (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Average först medelvärdet för värdena i det första repetitionsfältet, därefter medelvärdet för värdena i det andra repetitionsfältet och så vidare. Resultatet blir alltså (1+5+6)/3=4;(2+6)/2=4;7/1=7;8/1=8.
Exempel 
Tabellen Student innehåller en portal som visar resultat från alla tentor som en student har gjort. Tentaresultaten finns i en tabell med namnet Tentor.
Average (Tentor::Resultat) returnerar studentens medelresultat för alla tentor som han eller hon har gjort.
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
• Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
• Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
• Fält3 innehåller 6.
Average (Fält2) returnerar 6,5 när beräkningen inte är ett repeterat fält.
Average (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 4, 4, 7, 8 när beräkningen är ett repeterat fält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler