Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Filstorlek )
 
Get ( Filstorlek )
Användning 
Returnerar den aktiva filens storlek i byte.
Format 
Get (Filstorlek)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 15000 om den aktuella filens storlek är 15000 byte.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler