Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Högkontrastfärg )
 
Get ( Högkontrastfärg )
Användning 
Returnerar namnet på det aktuella färgschemat för högkontrast.
Format 
Get (Högkontrastfärg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar namnet på det aktuella standardfärgschemat för högkontrast om tillvalet för högkontrast är aktiverat i Windows Hjälpmedelscenter och om färgschemat för högkontrast är aktivt. En tom sträng returneras om tillvalet inte är tillgängligt eller är inaktiverat, eller om funktionen används i macOS.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar Högkontrast vit om temat i Windows är inställt på Högkontrast vit.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler