Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( UUID )
 
Get ( UUID )
Användning 
Returnerar text som motsvarar en unik identitetsbeteckning (Universal Unique Identifier, UUID).
Format 
Get (UUID)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar en unik sträng på 16 byte (128 bitars). Du kan exempelvis använda den här funktionen om du vill generera ett unikt post-ID.
För ej lagrade beräkningar returneras en ny sträng varje gång som Get (UUID) utvärderas.
Exempel 
Lagrad beräkning: Ange beräkningen Get (UUID) i ett beräkningsfält. Alla nya poster i beräkningsfältet har ett unikt ID, exempelvis E47E7AE0-5CF0-FF45-B3AD-C12B3E765CD5.
Ej lagrad beräkning: Ange beräkningen Get (UUID) i ett beräkningsfält. Vid Tillval för lagring väljer du Lagra inte beräkningsresultatet. Varje gång en post blir åtkomlig skapas en ny sträng.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler