Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )
 
Get ( AktuellTidUTCMillisekunder )
Användning 
Returnerar den aktuella tiden i Coordinated Universal Time (UTC) till närmaste millisekund.
Format 
Get (AktuellTidUTCMillisekunder)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
Numeriskt, tid
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Returnerar den aktuella tiden utan tidszonsjusteringar i form av antal millisekunder sedan 0001-01-01. Tidszonsjusteringar för UTC måste användas för att returnera din lokala tid.
Kommentar 
I klient-/servermiljöer och serverlösa nätverk utvärderar den här funktionen statusen för klientdatorn som kör scriptet (inte värddatorn).
Exempel 1 
Beräknar hur lång tid det tar att hitta och sortera poster enligt scriptet.
Ange variabel [$START ; Get (AktuellTidUTCMillisekunder)]
Gå till layout ["Fakturor"]
Utför sökning [Spara]
Sortera poster [Spara ; Med dialogruta: Av]
Ange variabel [$END ; Get (AktuellTidUTCMillisekunder)]
Visa anpassad dialogruta ["Scriptvaraktighet" ; GetAsTime ($END – $START)]
Exempel 2 
Beräknar lokal tid för den angivna tidszonen. När tiden i UTC är 08:43:55.304 och Tidsjustering innehåller -7:
GetAsTime ((Get (AktuellTidUTCMillisekunder) + (Plats::Tidsjustering * 3600000)) / 1000) returnerar 1:43:55.304 PM.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler