Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( InstalleradeFMPlugin )
 
Get ( InstalleradeFMPlugin )
Användning 
Returnerar installerade plugin-programs namn, versionsnummer och aktiveringsstatus.
Format 
Get (InstalleradeFMPlugin)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Den här funktionen är användbar när du vill kontrollera om ett installerat plugin-program är nyare eller äldre än det plugin-program som krävs för en fil. Versionsnumret returneras om det är tillgängligt.
Om flera plugin-program är installerade returnerar Get (InstalleradeFMPlugin) värden för respektive plugin-program på olika rader som är avgränsade med returtecken.
Get (InstalleradeFMPlugin) returnerar information om plugin-versioner enbart om plugin-utvecklarna har angett versionsinformation i resursfilen (Windows) eller info.plist-filen (macOS).
macOS: Plugin-program lagras komprimerade.
Aktiveringsstatusen returneras på följande sätt:
Enabled – Plugin-programmet är aktiverat i inställningarna i FileMaker Pro och kan läsas in.
Disabled – Plugin-programmet är inaktiverat i inställningarna i FileMaker Pro och kan inte läsas in.
Ignored – Plugin-programmet kunde inte läsas in. Det kan bero på att programmen inte är kompatibla.
Exempel 
När:
MinPlugin1 är installerad och aktiverad på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.
MinPlugin2 är installerad och inaktiverad på fliken Plugin-program i dialogrutan Inställningar.
MinPlugin3 inte kunde läsas in.
Returnerar Get (InstalleradeFMPlugin) följande:
MinPlugin1;1.0;Enabled
MinPlugin2;1.1;Disabled
MinPlugin3; ;Ignored
Relaterade avsnitt 
Installera plugin-program
Ange inställningar för plugin-program
Uppdatera plugin-program
Exempel på uppdatering av plugin-program
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler