Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivMarkeringStorlek )
 
Get ( AktivMarkeringStorlek )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar antalet markerade tecken.
Format 
Get (AktivMarkeringStorlek)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar 0 om det inte finns någon markering.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
I FileMaker Go kan denna funktion returnera ett felaktigt värde om den valda texten är i en dold redigeringsruta.
Exempel 
Returnerar 4 om 4 tecken är markerade.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler