Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Dokumentsökväg )
 
Get ( Dokumentsökväg )
Användning 
Returnerar sökvägen till dokumentmappen för den aktuella användaren.
Format 
Get (Dokumentsökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
I FileMaker Pro och FileMaker Go returneras sökvägen till den aktuella användarens dokumentmapp. Sökvägens format varierar med operativsystemet.
När den körs på FileMaker Server returnerar Get (Dokumentsökväg) platsen för dokumentmappen, vilket är i samma mapp som serverns mappar för säkerhetskopior, databaser och scripts. Dokumentmappen används som en delad plats som scripts från olika sessioner och olika processer på datorn kan använda för att importera och exportera filer. Se FileMaker Server Hjälp.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
För FileMaker Pro, för en användare med namnet Johan Svensson, returneras:
/C:/Users/John Smith/Documents/ i Windows
/Macintosh HD/Users/johnsmith/Documents/ i macOS
FileMaker Server, returnerar:
/C:/Program Files/FileMaker/FileMaker Server/Data/Documents/ i Windows
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Dokument i macOS
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Exempelscript finns i scriptsteget Ange variabel.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen Get ( Dokumentsökväg )
Funktionen Get ( TemporärSökväg )