Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( KontoGruppnamn )
 
Get ( KontoGruppnamn )
Användning 
Returnerar det aktuella kontots gruppnamn när kontot autentiseras via en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör.
Format 
Get (KontoGruppnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Om det aktuella kontot inte autentiserar via en grupp på en extern server eller en OAuth-identitetsleverantör, returnerar denna funktion en tom sträng.
Kommentar 
OAuth-identitetsleverantörer kan returnera ett ID i stället för ett gruppnamn.
Exempel 1 
Returnerar Marknadsföring om du är inloggad på ett konto som tillhör gruppen Marknadsföring på den externa servern.
Exempel 2 
Returnerar e849544f-8a50-4c6e-b1c3-d38c7dc2bfd3 om du är inloggad på ett konto som tillhör en grupp med ID:t "e849544f-8a50-4c6e-b1c3-d38c7dc2bfd3" på OAuth-identitetsleverantören.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler