Referens > Funktioner > Textfunktioner > GetAsURLEncoded
 
GetAsURLEncoded
Användning 
Returnerar text som URL-kodning (Uniform Resource Locator) för att användas som en URL.
Format 
GetAsURLEncoded(text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Tar bort alla stilar från text. Alla tecken konverteras först till formatet UTF-8. Tecken som varken är bokstäver eller siffror, och tecken som tillhör det övre ASCII-intervallet konverteras till %HH-format (ett procenttecken följt av tecknets hexadecimala värde).
Mer information om URL-kodning finns på följande webbplats:
http://www.w3.org
Exempel 
GetAsURLEncoded ("Hej") returnerar Hej.
GetAsURLEncoded ("San Francisco") returnerar San%20Francisco.
GetAsURLEncoded ("français") returnerar fran%c3%a7ais.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Arbeta med webbvisare i layouter