Referens > Funktioner > Datumfunktioner > WeekOfYear
 
WeekOfYear
Användning 
Returnerar antalet veckor efter 1 januari under året för ett datum.
Format 
WeekOfYear (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Delar av veckor som infaller i början eller slutet av året räknas som fullständiga veckor, så funktionen WeekOfYear returnerar värden mellan 1 och 54.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
WeekOfYear ("1/1/2019") returnerar 1.
WeekOfYear (ProjektKlart) returnerar 6 när ProjektKlart är 2/2/2019.
WeekOfYear ("1/1/2019") – WeekOfYear ("2/2/2019") returnerar -5.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler