Referens > Funktioner > Textfunktioner > Proper
 
Proper
Användning 
Returnerar den första bokstaven i varje ord i text som versaler och alla andra bokstäver som gemener.
Format 
Proper (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Proper ("ABCD") returnerar Abcd.
Proper (Namn) returnerar Yumiko Kitagawa när fältet Namn innehåller YUMIKO KITAGAWA.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler