Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fleranvändarstatus )
 
Get ( Fleranvändarstatus )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar delningsnivån för filen i FileMaker-nätverket.
Format 
Get (Fleranvändarstatus)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 om nätverksdelning är inaktiverad
1 om nätverksdelning är aktiverad, du har öppnat databasfilen från värddatorn och antingen alla användare eller en viss grupp av användare (beroende på behörighetsuppsättning) har nätverkstillgång till databasfilen.
2 om nätverksdelning är aktiverad, du har öppnat databasfilen från klientdatorn och antingen alla användare eller en viss grupp av användare (beroende på behörighetsuppsättning) har nätverkstillgång till databasfilen.
Kommentar 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 0 om andra användare inte har tillgång till filen.
Exempelscript finns i scriptsteget Öppna databasen för gäster.
Relaterade avsnitt 
Dela filer i ett nätverk
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler