Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutbehörighet )
 
Get ( Layoutbehörighet )
Användning 
Returnerar ett tal som bygger på behörigheten för poster i den aktuella layouten.
Format 
Get (Layoutbehörighet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du tilldelar behörigheten i dialogrutan Anpassad layoutbehörighet.
Returnerar följande:
0 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto är inställd på ingen åtkomst för Poster via den här layouten.
1 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto tillåter endast granskning för Poster via den här layouten. Om databasen öppnas med endast läsbehörighet returnerar FileMaker Pro 1 även om layouten inte är skrivskyddad
2 om den anpassade layoutbehörigheten i behörighetsuppsättningen för ett konto tillåter ändringsbar för Poster via den här layouten.
Kommentar 
Get (Layoutbehörighet) returnerar bara information om behörighet för poster som har definierats för den aktuella layouten. Funktionen ignorerar behörigheten för poster i alla andra layouter. Om du vill kontrollera den fullständiga behörigheten för en layout bör du kontrollera värdena från både Get (Layoutbehörighet) och funktionen Get ( Postbehörighet ).
Mer information om hur du begränsar behörigheten i layouter finns i Ändra layoutbehörighet.
Exempel 
Returnerar 1 om layouten endast tillåter granskning av posterna.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler