Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Log
 
Log
Användning 
Returnerar logaritmen med basen 10 (vanlig) av ett tal.
Format 
Log (tal)
Parametrar 
tal – valfritt positivt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Tal kan vara vilket positivt värde som helst. Negativa värden returnerar ett fel. För 0 returnerar funktionen Log ingenting, eftersom sådana värden ligger utanför det godkända intervallet.
Ekvation
Exempel 
Log (1) returnerar 0.
Log (100) returnerar 2.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler