Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Lookup
 
Lookup
Användning 
Returnerar värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet.
Format 
Lookup (källfält {; feluttryck})
Parametrar 
källfältfältet som länkdata hämtas från.
feluttryck – ett uttryck.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Resultatet av den valfria parametern feluttryck returneras om länkningen misslyckas.
För att den här funktionen ska kunna hitta innehållet i källfältet måste tabellerna som innehåller källfältet och beräkningsfältet vara relaterade. Beräkningar som använder funktionen Lookup måste inte vara beräkningsfält vars värde inte lagras.
Exempel 
Det finns två tabeller, Personer och Företag, i en databasfil som innehåller informationen nedan.
Tabellen Personer
 
FöretagsID
Anställd
100
Johan Svensson
200
Peter Wik
300
Sara Andersson
Tabellen Företag
 
FöretagsID
Företagsnamn
Kod
100
Apple
91234
100
Apple
82345
200
FileMaker
95054
Tabellerna Personer och Företag är relaterade med det numeriska fältet FöretagsID. Beräkningen Företagsnamn = Lookup (Företag::Företagsnamn ; "Saknas"), som är definierad i tabellen Personer, returnerar Apple för den första posten, FileMaker för den andra posten och Saknas för den tredje posten.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler