Referens > Funktioner > Trigonometric functions > Sin
 
Sin
Användning 
Returnerar sinus (Sin) för radianvinkeln uttryckt i radianer.
Format 
Sin (radianvinkel)
Parametrar 
radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Sin (Radians (60)) returnerar 0,86602.
Sin (0,610865) returnerar 0,57357624....
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler