Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayOfYear
 
DayOfYear
Användning 
Returnerar antalet dagar från årets början till ett datum.
Format 
DayOfYear (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
DayofYear (Faktureringsdatum) returnerar 32 när Faktureringsdatum är 2/1/2019.
Följande formler returnerar det totala antalet dagar i det aktuella året:
DayOfYear (Date (12 ; 31 ; Year (Get (AktuelltDatum))))
DayOfYear (Date (1 ; 1 ; Year (Get (AktuelltDatum)) + 1) -1)
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler