Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Self
 
Self
Användning 
Returnerar innehållet i det objekt som beräkningen har definierats för.
Format 
Self
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel
Kommer från 
FileMaker Pro 9.0
Beskrivning 
Self-funktionen är ett sätt för en beräkning att referera till innehållet i ett objekt som det har kopplats till, utan att uttryckligen behöva referera till objektet. Med Self-funktionen kan du skapa en enda beräkningsformel som kan användas på flera olika objekt.
Self-funktionen kan bara användas i villkorlig formatering, verktygstips, platshållartext och fältdefinitionsberäkningar (inklusive automatisk inmatning och valideringsberäkningar).
Exempel 
Den här exempelformeln kan användas i ett objekts villkorliga formateringsfält till att ange textformatering när siffran som anges i fältet är högre än 10.
self > 10 returnerar 1 (sant) om det används på ett layoutfältobjekt vars värde är större än 10.
Använd följande exempel i en layouts beräkning för verktygstips om du vill visa olika verktygstipstexter beroende på om ett värde mindre än noll anges eller inte.
if(self < 0 ; "Värdet är mindre än noll" ; "Värdet är noll eller större")
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt