Referens > Funktioner > Textfunktioner > LeftValues
 
LeftValues
Användning 
Returnerar värden i text, enligt angivet antal, räknat från vänster.
Format 
LeftValues (text ; antal)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antal – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.
Exempel 
LeftValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; 2) returnerar
Rutig
Kanvas
LeftValues (lista ; 1) returnerar
Stefan
när texten som utvärderas innehåller
Stefan
Bosse
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler