Referens > Funktioner > Textfunktioner > RightWords
 
RightWords
Användning 
Returnerar text som innehåller antal ord i text räknat från höger.
Format 
RightWords (text ; antal ord)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antal ord – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
RightWords ("Rutig blå väska" ; 2) returnerar blå väska.
RightWords (Namn ; 1) returnerar Virtanen om fältet Namn innehåller Matti Virtanen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen WordCount