Referens > Funktioner > Mobila funktioner > Location
 
Location
Användning 
Returnerar aktuell latitud och longitud för en iOS-enhet som kör FileMaker Go och dess korrekhet.
Format 
Location (säkerhet {; tidsgräns})
Parametrar 
säkerhet – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar en distans i meter.
tidsgräns – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar den maximala tidsgränsen för att hämta platsen. Standardvärdet är 60 sekunder.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Den här funktionen returnerar aktuell latitud och longitud på en iOS-enhet där FileMaker Go körs samt horisontell precision för de returnerade värdena. Platsen erhålls genom GPS, mobilt nätverk eller Wi-Fi.
Returnerar och cache-lagrar enhetens plats i formatet latitude, longitude. Du kan använda de returnerade värdena till sökningar i kartfunktioner. Location returnerar horisontell säkerhet i meter och hämtar platsvärden till dess att tidsgränsen uppnås. Om du avbryter processen returneras den mest korrekta platsen från cache-minnet (om det finns) i FileMaker Go.
Om ingen plats mottas returneras en tom sträng i FileMaker Go. I FileMaker Pro returnerar Location en tom sträng.
Kommentar 
Om du vill undvika stor batteriåtgång och upprepade hämtningar kan du ange en lägre siffra för tidsgräns.
Exempel 
Location (100 ; 40)tar upp till 40 sekunder att returnera latitud och longitud med en precision på 100 meter.
+37,343123, -122,017593, +65,000000.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om funktioner
Om formler
LocationValues