Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldStyle
 
FieldStyle
Användning 
Returnerar fältutformningen som används för fält i layout i databas.
Format 
FieldStyle (databas ; layout ; fält)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layout – namnet på en layout i den angivna databasfilen.
fält – namnet på ett fält i den angivna layouten.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om det hör en värdelista till fältet returnerar FieldStyle också namnet på värdelistan"
Ett standardfält returnerar Standard.
Ett standardfält med en vertikal rullningslist returnerar Scrolling.
En listruta returnerar Popuplist.
En meny returnerar Popupmenu.
En kryssruta returnerar Checkbox.
En alternativknapp returnerar RadioButton.
En kalender returnerar Calendar.
Exempel 
FieldStyle ("Kunder" ; "Datainmatning" ; "Aktuell kund") returnerar RadioButton Ja/nej för layouten Ingångsdata i databasfilen Kunder om fältet Aktuell kund är utformat som en alternativknapp och är kopplat till en värdelista med namnet Ja/nej.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler